Hvad kan vi tilbyde?

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan tilbyde at udføre al jernbanesikkerhedsarbejdet på dit projekt, og vi kan med vores kendskab til mange brancher også tilbyde dig at vi tage hele projektet og finder de bedste folk til at udføre opgaven sammen med os.

Vi starter gerne et projekt med en gennemgang af arbejdet der skal udføres, det er meget vigtigt for os at vi har detaljeret kendskab til det forestående arbejde. 

Kun ved at have dette kendskab kan vi sørge for at sikkerhedsarbejdet bliver planlagt således at arbejdet kan afvikles både sikkert og effektivt. Det er også i kraft af at have et godt overblik over arbejdet at vi har mulighed for at forudse hvor der kan opstå sikkerhedsmæssige udfordringer og komme med vores forslag til hvordan de bedst muligt elimineres på forhånd, så de ikke forsinker arbejdet unødigt.

Vi hjælper med at identificere hvilke arbejder der kræver tilstedeværelsen af en SR-arbejdsleder / ORF sporspærringsleder og hvilke der kan udføres eksempelvis ved opsætning af hegn. 

Så det vi kan hjælpe dig med ved dit næste projekt tæt på banen er:

-Deltagelse i planlægning.

-Udarbejdelse af Jernbanesikkerhedsplan og/eller Jernbanesikkerhedsinstruks.

-Ansøge sporspærringer.

-Udførelse af SR-arbejdet i sporet.

-Kontinuerlig deltagelse i en sikker og effektiv afvikling af arbejdet.

-Hele projektet, som f.eks. træfældning, beton reparationer, fremstilling og montering af rækværker, trappe og andet stål der bruges ved jernbanen