Vores SR-arbejdsledere

Vores SR-arbejdsledere

Allan Høgh:

Allan er firmaets jernbanesikkerhedsansvarlige og uddannet SR2 arbejdsleder i 2018 og SR1 arbejdsleder i 2021.

Allan er i 2020 uddannet ORF-sporspærringsleder med rangerleder kompetence og kan derfor også hjælpe dig på de strækninger der er overgået til det nye signalsystem.

ORF gælder på strækningerne Lindholm-Frederikshavn og Struer-Thisted, Struer-Langå og Struer-Holstebro.

Allan har bred erfaring som SR2 arbejdsleder og samler ind på erfaring som SR1 gennem mange forskellige opgaver med mange faggrupper, derudover har han gennem flere års arbejde i jernbanebranchen et godt kendskab til hvordan mange arbejdsopgaver udføres. Et kendskab, som har stor værdi i udførelsen af SR-arbejdet.

Allan har også erfaring med udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstrukser og som planlæggende/overordnet SR arbejdsleder.

Allan kan træffes på 2063 5382 eller allan@banesikkerhed.dk

Brian Høgh:

Brian er uddannet SR2 arbejdsleder i begyndelsen af 2019 og SR1 arbejdsleder i 2023.

Brian er derudover uddannet Sporsagkyndig i 2021 og kan varetage sportilsyn ved opgaver med styret underboring, gennempresning og arbejde med spuns.

Brian er i 2022 uddannet ORF-sporspærringsleder og kan derfor også hjælpe dig på de strækninger der er overgået til det nye signalsystem.

ORF gælder på strækningerne Lindholm-Frederikshavn og Struer-Thisted, Struer-Langå og Struer-Holstebro.

Brian har også bred erfaring som SR2 arbejdsleder, og han er godt på vej til at opbygge en god erfaring som SR1 arbejdsleder, og har ligeledes arbejdet i jernbanebranchen i en årrække før han blev uddannet SR2 arbejdsleder.

Brian udarbejder også jernbanesikkerhedsplaner/jernbanesikkerhedsinstruktioner samt ansøgning af sporspærring.

Brian kan træffes på 3074 1812 eller brian@banesikkerhed.dk